volwassenen

Integratieve psychotherapie

Interactionele Vormgeving

praktijk

vliegkunst

individuele therapie: 

voor mensen die ondersteuning willen in:

 

- het realiseren van een wens naar verandering

- traumaverwerking

- omgaan met verlies

- rouwverwerking (ook vormgeving van rituelen)

- rust vinden in (aanstaand) ouderschap en

  je (nieuwe) rol als moeder of vader vorm geven

- stresshantering en herstellen van energiebalans

- een proces van medische behandeling

  en/of psychiatrische zorg

- het doorbreken van vicieuze cirkels

- zingeving vinden

- het verbeteren van levenskwaliteit

- ...

 

relatiebegeleiding

voor koppels die zoeken naar:

 

- meer of weer verbinding

- het doorbreken van vastgelopen patronen

- elkaars begrip

- herstel van vertrouwen

- nieuw evenwicht

- hoe om te gaan met (grote) veranderingen

- liefdesvreugde

- conflicthantering

- vrede

- ...

 

 

kantlijn:

Wanneer je als koppel in therapie komt, kan je geen individuele therapie volgen bij Vliegkunst en omgekeerd. Daarvoor kan je terecht bij een collega. (zie nuttige links)