ouders en kinderen

Integratieve psychotherapie

Interactionele Vormgeving

praktijk

vliegkunst

 

gezinstherapie:

voor gezinnen die ondersteuning willen in :

 

- vormgeven van aanstaand of nieuw ouderschap (ook behandeling van depressieve klachten en

  nazorg na opname peripartum-depressie/psychose) 

- het doorbreken van patronen en familiesystemen

- het verwerken van generationeel trauma

- nieuw evenwicht vinden na een grote verandering

- rust vinden in stresserende omstandigheden

- het pionieren binnen nieuw samengestelde vormen

-...   

 

Het doel van de therapie is het vinden van haalbare oplossingen

met respect voor ieders eigenheid en waarden.

De therapeut nodigt het hele gezin uit voor de opstart.

We bespreken in welke samenstelling de volgende sessies doorgaan en hoe

vaak we elkaar ontmoeten. We bekijken of een samenwerking met CLB, school,

andere begeleidende organisaties, arts, familie, vrienden, ... ondersteunend kan zijn.

 

Elk gezin heeft 'sleutels' in handen om elkaars vertrouwen te doen groeien,

nieuwe mogelijkheden te ontdekken, veiligheid te garanderen en

om aan een vreugdevolle toekomst te bouwen.

Vanuit deze overtuiging wagen we samen

de vrije val!

 

 

individuele therapie:

 

Therapie voor kinderen, jongeren of

ouder(s) apart is mogelijk

in functie van gezinstherapie.

De draagkracht van

het gezin als geheel

versterkt de vliegkunst van

ieder gezinslid. Voor jongeren

vanaf 14 jaar kan in

onderling overleg met de ouders of

voogd beslist worden om individuele

therapie op te starten zonder uitbreiding

naar gezinssessies, indien dat wenselijk is.

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vliegkunst schept ruimte

                  voor ieders verhaal en

                              tijd voor herstel!