hoe, wat en wie

Integratieve psychotherapie

Interactionele Vormgeving

praktijk

vliegkunst

Hoe werkt het?

Je klacht én je wens in kaart brengen is het startpunt.

Vertellen kan op veel manieren. Behalve praten, komen ook doen en ervaren aan bod bij Vliegkunst.

De therapie wordt afgestemd op wat jij wil bereiken. Ervaringen uit je leven doen dienst als kompas, de weg wijzend naar nieuwe mogelijkheden. Je scheppend vermogen wordt aangesproken (via o.a. vraagstelling, focusoefening, opstellingswerk, beeldassociatie, genogram, opdrachten,...) om het Vliegkunstenaarschap eigen te maken. We besteden zorgvuldig aandacht aan je vraag, verwachting en aan de manier waarop jij je proces wil vormgeven.

Jouw feedback is een leidraad voor het bijsturen en aanpassen van het parcours.

 

Vertrouwen is de basis voor het welslagen van een therapieproces.

Wil je eerst eens langskomen en zien of vliegkunst de juiste plek is

voor jou en je verhaal, kan je een afspraak maken voor

een eenmalig, kort kennismakingsgesprek.

In een half uurtje kom je al een heleboel te weten

en vooral klikt het of niet?

 

 

 

 

Wat?

Vliegkunst is krachtgericht werken

vanuit de interactionele vormgeving.

Deze integratieve stroming ziet een meerwaarde in

het samenbrengen van verschillende visies om tot een zo breed mogelijk

mensbeeld te komen. Een waaier aan methodieken wordt aangereikt.

Gesprekstherapie wordt gecombineerd met lichaamsgerichte oefeningen en creatieve technieken.

Zo ontdekken we wat bij je past, wat jou inzicht geeft, wat constructieve verandering brengt.

De nadruk ligt hierbij op de ontwikkeling en het gebruik maken van het creatieve brein, de flexibiliteit en het intuïtief vermogen van zowel de therapeut als de cliënt.

Wie?

Moïra Nauwens - °26 mei 1976

 

Opleiding

Interactionele Vormgeving         

4-jarige therapieopleiding

aan de Educatieve Academie ('15-'19)

 

Rouw- en Verlieservaringen

1-jarige verdiepende therapieopleiding

aan de Educatieve Academie ('17-'18)

 

Familieopstellingen

1-jarige verdiepende therapieopleiding

aan de Educatieve Academie ('17-'18)


Brainspotting Fase 1 (sept 2019)

 

Bijscholingen rond:

- suïcide

- ontwikkelingsstoornissen

- diversiteit

- trauma

- oplossingsgerichte therapie

- BodyMindCentering

- burn-out

- angst

- zelfzorg

- seksualiteit

 

Zij:

- is lid van de beroepsvereniging VVTIV

- is op de hoogte van de nieuwe richtlijnen rond gegevensbescherming (GDPR) en verbindt zich ertoe de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.

- volgt op regelmatige tijdstippen supervisie en maakt deel uit van een  intervisiegroep.

- werkt als vrijwilliger bij:

 'DeKleineK' : afdeling Babypsychiatrie in UZ Gasthuisberg

 'vzwTejo' : korte oplossingsgerichte therapie voor kinderen en jongeren

 'vzwTouw' : kortdurende kosteloze therapie voor volwassenen

- werkt samen met 'vzwDe Kraamvogel' 

- geeft les in spreekvaardigheid, theater, vertellen

- speelt interactieve theatervoorstellingen rond sociaalvaardige thema's (weerbaarheid, kritisch denken,...) voor jongeren